01 Nov
《GMAG開鞋》2022 年 NB 鞋皇 NEW BALANCE 990V6

早喺上年已經流出消息指 NEW BALANCE 會推出 990V6 版本,講咗足足一年,終於終於終於出啦,GMAG 團隊率先拎到一對返嚟開箱比大家睇,IG 呢條片只係簡單介紹,想睇完整開箱影片就去我地 YouTube 睇啦!

到底 990V6 值唔值得入手?有咩特別?
片裡面仲直接着上腳比大家睇!!

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻

Editor : @galaxyman

#newbalance #990v6 #gmag開鞋
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk