17 Dec
國際拍賣行 SOTHEBY'S 2021 年 NFT 產品拍賣總價已超過 7.75 億港幣

自 FACEBOOK 母公母 META 大推元宇宙,多個品牌都爭相開發元宇宙產品同 NFT,可以感受到大家對元宇宙充滿期望。

國際拍賣行蘇富比最新報告表示,2021 年蘇富比 NFT 類別嘅產品拍賣總價已經高達 1 億美金(約 7.75 億港幣),參與拍賣嘅顧客佔 78% 係首次參加蘇富比拍賣,過半數年齡平均 40 歲以下,不得不承認 NFT 已經成為新趨勢,大家又有無入手呢?

Editor : @galaxyman

#sothebys #nft
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk