10 Jun
YG 同 G-DRAGON 合約完結消息傳出後 YG 股價 2 天內下跌 10.33%,金額高達 1.3 億美金

因為 YG 同 G-DRAGON 嘅經理人合約已經完結,導致有大量消息傳出 G-DRAGON 唔會留喺 YG,對於事件 YG 極速回應,表示已經積極同 G-DRAGON 傾續約,網民指 YG 平時都唔會咁快回應,今次一定係驚公司受影響。

消息傳出後,YG 股價喺兩日內跌咗 10.33%,金額高達 1.3 億美金 (約 10.14 億港幣),相當誇張,如果 YG 最後都係留唔到 G-DRAGON 應該跌得仲勁…
Editor : @galaxyman

#bigbang #yg #gdragon #gd
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk