01 Dec
SM ENTERTAINMENT 前執行長 NIKKI SEMIN HAN 於美國開設全新娛樂公司 TITAN CONTENT

KPOP 驚人嘅影響力無庸置疑,無論係亞洲定係全球。

最新消息,曾經打造多個韓國藝人嘅 SM ENTERTAINMENT 前執行長 NIKKI SEMIN HAN 正式創立全新娛樂公司 TITAN CONTENT,公司總部設於洛杉磯,南韓亦有分公司,致力於發展、創立、管理、培養韓國流行音樂團體,縮短兩地之間交流距離,更有效將韓國傳統流行樂文化嘅商業模式及內容帶入北美地區。

預計會喺 2028 年推出兩個女團、兩個男團、一名女性獨唱歌手及一名男性獨唱歌手,全球試鏡預計將會喺 2024 年進行。


Editor : @galaxyman

#smentertainment
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk