27 Oct
PRADA x ADIOAS FORUM LOW黑色版本實物圖曝光

早前 ASAP ROCKY 率先曝光白色版本 PRADA x ADIDAS FORUM LOW,而外媒今日曝光埋黑色版本嘅實物圖,同早前白色版本一樣喺鞋帶部分有個細袋仔,鞋舌就有 PRADA Logo,暫時未有發售詳情,各位觀眾又覺得白色定黑色嘅版本靚啲呢?

Editor : @galaxyman

#prada #adidas #forumlow
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk