03 Jun
NBA 總裁 ADAM SILVER 透露 JA MORANT 處罰結果將於總決賽後公佈

今日,NBA 總裁 ADAM SILVER 喺總決賽 G1 賽前訪問透露咗少少關於 JA MORANT 嘅處罰進度,佢表示聯盟嘅調查令佢哋收穫唔少額外訊息,但如果而家公佈處理結果對系列賽進行中嘅球員及球隊唔公平,聯盟同球員協會都唔想分散大家對總決賽嘅注意力。

JA MORANT 兩個月內連續 2 次喺直播中公開展示手槍,唔知總決賽完咗聯盟會點處理呢?有興趣知道進一步消息嘅觀眾,請繼續留意我哋嘅報導🔥

Editor : @ingmathild

#jamorant
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk