24 Apr
NBA 快艇隊球星 KAWHI LEONARD 姐姐 因搶劫及謀殺 84 歲老人,被判處終身監禁

據美媒報導,NBA 快艇隊球星 KAWHI LEONARD 嘅家姐 KIMESHA WILLIAMS, 於 2019 年喺賭場尾隨並搶劫一位 84 歲嘅阿婆,阿婆喺被搶劫期間跌倒,撞到頭部後身亡。

本週,法庭判 KIMESHA WILLIAMS 一級謀殺、搶劫同埋虐待老人罪成,被判終身監禁不得假釋。

KAWHI LEONARD 已經缺席咗幾場賽事
唔知同事件有無關係呢?
Editor : @ingmathild

#kimeshawilliams #kawhileonard
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk