10 Nov
KYRIE IRVING 反猶太言論得到 NBA 總裁諒解 完成「六項要求」後或可歸隊

據美媒報道,NBA 總裁 ADAM SILVER 親自出面同 KYRIE IRVING 進行視像會議討論最近嘅反猶太言論,會議持續咗一個鐘,有望為 IRVING 同聯盟恢復關係。

關於 IRVING 幾時能夠歸隊比賽,無任何明確答案,而籃網隊向 IRVING 提出嘅 「六項要求」,包括:

1/ 道歉同譴責:IRVING 必須為喺 10 月 27 日 TWITTER 轉發嘅電影鏈接道歉,譴責有害同虛假內容,同埋明確表示佢無反猶信仰。

2/ 捐款:完成 IRVING、籃網同埋反誹謗聯盟喺11月2日協定嘅反仇恨事業,包括致力於向消除社區仇恨嘅事業同組織捐贈 50 萬美元。

3/ 新聞敏感性培訓:完成籃網隊內嘅新聞敏感性培訓。

4/ 反猶主義培訓:完成由籃網搭建的完整嘅反猶太主義/反仇恨培訓。

5/ 同猶太領袖會面:同反誹謗聯盟嘅代表同埋布魯克林嘅猶太社區領袖會面。

6/ 同蔡崇信會面:完成 1 至 5 後,同籃網老闆蔡崇信,球隊主要成員會面,展示吸取嘅經驗同教訓,瞭解呢種情況造成傷害嘅嚴重性,同埋保證此類行為唔會再次發生。

大家認為呢六項要求,IRIVING 會唔會做到?最近無 IRVING 嘅籃網隊持續連勝,各位觀眾覺得球隊仲需唔需要 IRVING 呢?

Editor : @ingmathild

#kyrieirving
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk