17 Nov
JENNIE 將推出個人品牌 涵蓋媒體、服裝、美妝等範疇

外媒爆料,超人氣韓國女團 BLACKPINK 成員 JENNIE 向法庭申請咗 10 個有關「JENNIE RUBY JANE」商標申請,類別包括媒體、服裝、品牌廣告、商品、美妝等。

睇嚟 JENNIE 個人品牌好快就會登場
各位觀眾又期唔期待呢?


Editor : @galaxyman

#jennie #jennierubyjane
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk