20 Jul
CLOT x NIKE DUNK LOW "WHAT THE CLOT" 造型照及發售詳情

隨住 CLOT x NIKE DUNK LOW "WHAT THE CLOT" 嘅消息越嚟越多,今日官方終於發佈鞋款嘅發售詳情,鞋款將會喺 7 月 29 號正式全球發售,有興趣嘅觀眾可以留意住 CLOT 官方嘅抽籤詳情。

經歷瘋狂洗版後,大家嘅興趣有無提升呢?

Editor : @galaxyman

#clot #nike #whattheclot #dunklow
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk