07 Jan
CLOT x NIKE 聯名 DUNK HIGH 諜照率先曝光

踏入 2022 年外媒率先曝光 CLOT x NIKE DUNK HIGH 嘅諜照,可以清楚睇到鞋款以銀灰色為主,但覆蓋鞋面有一層透明嘅物料,可以喺唔同角度睇都會有反光折射,相信鞋款會喺 2022 年內正式發售,有興趣嘅觀眾請繼續留意我哋嘅報道🔥

Editor : @galaxyman

#clot #nike #dunkhigh
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk