@galaxyman
10 Mar
菅田將暉與小松菜奈突發宣布順利誕下第一胎

今日,菅田將暉與小松菜奈宣布二人嘅第一胎順利出生,二人更透過官網表達對支持者嘅感激,希望大家會繼續照顧佢哋一家,內容中無提及第一胎嘅性別,不過男定女都好,幸福最重要!

恭喜🎊菅田將暉同小松菜奈

Editor : @galaxyman

#菅田將暉 #小松菜奈
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到,其他人都睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk