07 Nov
童年必食零食「媽咪麵」創辦人馮振軒 11 月 5 日逝世,享年 96 歲

媽咪麵創辦人馬來西亞商人馮振軒 11 月 5 號逝世,享年 96 歲。

馮振軒 1971 年創辦太平洋食品有限公司,至今推出五十多種食品,當中包括香港人童年一定食過嘅媽咪麵。

R.I.P 馮振軒

#媽咪麵
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk