31 Dec
球王比利因結腸癌去世 享年82歲

球王比利因結腸癌去世,享年 82 歲。

比利於 1940 年喺巴西出世,曾效力巴西老牌球隊富明尼斯,15歲加入另一勁旅山度士,1958年 17 歲已經協助球隊奪得州聯賽冠軍,同年更帶領巴西隊奪得世界盃冠軍,而比利嘅足球生涯中一共拎過三次世界盃冠軍。

R.I.P 球王比利

Editor : @galaxyman

#球王比利