07 Apr
日本著名漫畫家藤子不二雄 A 逝世,終年 88 歲 曾與《多啦A夢》作者共用筆名「藤子不二雄」

今日日本著名漫畫《忍者小靈精》、《怪物小王子》漫畫家藤子不二雄A逝世,終年88歲,神奈川縣警方正調查死因。

藤子不二雄A原名安孫子素雄,佢同小學同學藤本弘曾長期共用筆名「藤子不二雄」,藤本弘嘅作品就有為人熟識嘅《多啦A夢》,不過二人喺 1987 年拆夥,而藤本弘之後就以「藤子不二雄F」繼續漫畫生涯。

R.I.P 藤子不二雄A

Editor : @galaxyman

#藤子不二雄A #安孫子素雄
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk