23 Mar
傳奇明星 DAVID BECKHAM 將個人 IG 帳戶授權予烏克蘭婦科醫生分享有關當地孕婦情況

傳奇球星 DAVID BECKHAM 將自己有 7182 萬追蹤嘅 IG 交比烏克蘭哈爾科夫地區醫院嘅婦產科女醫生 LRYNA 管理,LRYNA 負責喺醫院協助當地女性分娩,之後會喺 DAVID BECKHAM 嘅 IG 限時動態分享更多受烏俄戰爭影響嘅烏克蘭孕婦故事,等大家可以關注烏俄戰爭引起嘅問題🔥

呢個方式直接過捐錢,可以比更多人知道發生咩事,值得尊重🔥

呢個方式直接過捐錢,可以比更多人知道發生咩事,值得尊重🔥

Editor : @galaxyman

#davidbeckham
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk