24 Apr
NETFLIX 將禁止訂戶共享密碼 違規訂戶需繳交額外費用

最新消息指 NETFLIX 開始禁止訂戶共享密碼,如有違反規則嘅訂戶將收取額外費用,而家喺拉丁美洲測試中,相信其他地方都會陸續推出。

其實 NETFLIX 已經喺多個地方禁止非同住用戶使用家庭計劃(可另外加錢),睇嚟 NETFLIX 想試吓置之死地而後生…

最近我地出咗一個 NETFLIX 退訂潮分析
有興趣嘅觀眾可以去睇。

Editor : @galaxyman

#netflix
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk