21 Oct
《GVLOG》GMAG團隊終於有女?

好耐無拍過 GVLOG 比大家睇,今集同大家探討下 GMAG 點解一夜之間多咗咁多女仔,順便同大家分享下 GMAG 成員返工嘅穿搭,竟然有男同事返工唔着褲?女同事又會點着返工呢?全公司最 HEA 又係邊個呢?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻

Editor @keung.jai
Video : @kwt810

#gvlog #穿搭
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk