27 Feb
《GMAG專題》誰才是最 OG 的街頭品牌? 紅極一時的街頭品牌 現在怎樣了?!

想當年紅極一時嘅街頭品牌,到底依家變成點?會唔會仲係咁紅?定係已經被潮流沖走?

今日就同大家探討下九個曾經紅極一時嘅街頭品牌命運!

邊個品牌畀人笑係制服呢?
邊個品牌又成功轉型呢?

想知就快啲去 YouTube 睇片啦!!!!!
YouTube: GMAG HK


https://youtu.be/JBMDTopjnHk#gmag專題
———————————
⚠️GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk