26 Jun
GMAG合作《百物語 The Tales》Feature - Endy 周國賢

GMAG合作《百物語 The Tales》
Feature - Endy 周國賢 @koholaendy @stardust.platform33

「其實 NFT 有無限可能性⋯⋯今次會係一個新嘅嘗試。」周國賢喺接受 GMAG 訪問嘅時候談到。

周國賢正準備推出第二個 NFT 企劃《百物語 The Tales》,係香港第一個將 NFT 技術與音樂創作結合,擁有者有得揀、有得玩、有得聽,最後仲會得到專屬嘅主題曲!

周國賢誠意邀請各位一齊踏上航程,成為彼此旅程裏的音樂創作夥伴。

想知多啲就快啲去我哋 YouTube : GMAG HK
或我地 IG Bio 條 Link 睇完整訪問片段啦🔥

Editor: @keung.jai

#gmag合作
#周國賢 #Endy #百物語 #thetales
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk