30 Aug
GALLUP 調查報告指出美國人吸食大麻比例比香煙高 徳國總理宣布將於短期內實施大麻合法化

上星期,GALLUP 發佈有關美國人使用香煙、大麻、酒精比例調查報告,報告數據比例為酒精 67 %,大麻 48 %,香煙 11 %,調查結果指出有 75% 人認為酒精對社會有害,另外 2019 年後有超過 8 成美國人認為吸煙對成年人有害,相反有一半美國人認為大麻對於成年人有積極影響,數據中顯示出受訪美國人食大麻比食煙多。

另外繼泰國、加拿大同美國部分州份大麻合法化之後,德國總理 OLAF SCHOLZ 日前宣布,德國將短期內大麻合法化,合法化後只會喺特定商店進行銷售,因為要維護青少年健康及保護,預計最快今年年底就會合法化。

到底係香港落後定人地進步得太快呢?

Editor : @galaxyman

#weed #大麻
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk