08 Mar
BURBERRY x SUPREME 聯名系列造型照及發售詳情

上星期 ASAP NAST 率先曝光 SUPREME x BURBERRY 聯名系列,今日官方終於發佈聯名系列造型照同埋產品照,將會推出 BOX TEE、BOX 衛衣、乾濕褸、格紋套裝、牛仔套裝、帽等等,聯名系列會喺 3 月 10 號正式發售,日本就會喺 3 月 12 號正式發售,有興趣嘅觀眾可以考慮入手🔥

Editor: @galaxyman

#supreme #burberry
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk