27 May
韓國天團 BIGBANG 前成員勝利上訴失敗,將監禁至 2023 年

韓國天團 BIGBANG 前成員勝利 2019 年因涉嫌性交易、性暴力、貪污、虧空公款、賭博、教唆傷人等九項罪名被起訴,於上年被判即時入獄 3 年及罰款約 760 萬港幣,勝利上訴,二審後獲減刑至 1 年 6 個月,然後勝利再上訴,但被法院駁回,由於已經入獄 5 個月,淨返 1 年 1 個月,預計 2023 年初就會刑滿出獄,大家又希唔希望勝利復出呢?

Editor : @galaxyman

#bigbang #勝利
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk