30 May
達文西名畫《蒙羅麗莎》被喬裝成傷殘人士的男子以蛋糕惡意破壞

今日,最廣為人知嘅名畫《蒙羅麗莎》被一名男子用蛋糕惡意破壞,當時男子喬裝成女子並坐上輪椅去到《蒙羅麗莎》前突然企起身用蛋糕丢向畫作,事後男子被保安驅趕,期間喺地下撒玫瑰花,更講出:「有人試圖摧毀地球,請為地球思考。」,暫時未知男子嘅真實意圖,但好彩《蒙羅麗莎》嘅畫作本體無受破壞,因為畫作表面有防護玻璃,唔係後果就不堪設想🥲

坊間流傳,1911年《蒙娜麗莎》曾經神祕失竊,而家喺羅浮宮嘅《蒙娜麗莎》並唔係真品,大家又信唔信呢?

圖 2 為當時情況

Editor : @galaxyman

#monalisa
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk