06 Jul
迪士尼將於 2024年失去米奇老鼠版權 大眾將可使用米奇老鼠進行創作

米奇老鼠喺 1928 年已經出現,而根據美國版權保護法,米奇老鼠版權保護期為 95 年,所以版權去到 2024 年將會進入公眾領域,任何人都可以用米奇老鼠嘅形象進行創作,而迪士尼正遊說國會希望延長版權到期限期,但情況唔太樂觀。

睇嚟好快就會有好多米奇老鼠嘅聯名推出🤣

Editor : @galaxyman

#米奇老鼠 #mickeymouse
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hkText