10 Apr
曼聯球星 C朗 敗陣愛華頓後發脾氣襲擊球迷 受襲小球迷:「以後唔想睇波。」

琴日曼聯作客輸比愛華頓,當球員經通道離場時,通道兩旁有好多球迷用電話影低心愛嘅球星,而輸波嘅曼聯球星 C 朗將球迷嘅電話故意整跌落地下。

事後一位叫 SARAH KELLY 指自己個仔 JAKE 比 C 朗整跌電話,電話甚至爛埋,而 JAKE 有過度活躍症同讀寫障礙,事發後,佢都未即時意識到發生咩事,之後 JAKE 向媽媽表示,以後都唔想睇波。

曼徹斯特市警方確認有人報警指控球員襲擊球迷,C朗應該知事態嚴重,所以公開道歉,承諾將會賠償並邀請受害人去奧脫福睇比賽,暫時未知受害人會唔會接受邀請。

Editor : @galaxyman

#cronaldo #c朗
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk