23 Apr
咒術迴戰 x DOLCE GABBAN 聯名系列由動漫角色擔任聯名系列模特兒

各大小品牌同日本動漫嘅合作越嚟越常見,幾日前意大利名牌 Dolce & Gabbana 就喺官方Instagram上宣布同動漫《咒術迴戰》推出聯名服裝,並由劇中人物擔任系列模特兒。品牌喺街頭風服裝上,融入劇中人物嘅元素,例如人氣角色「五條悟」,因應佢喺劇中長期蒙住眼睛嘅設定,所以今次聯乘系列就為佢設計咗一副未來感十足嘅太陽眼鏡。

聯名系列由即日起到5月1號會係日本涉谷開設 pop-up store ,有機會去嘅朋友記得要預先預約先可以去參觀。

Editor : @_dameno_c__

#dolceandgabbana #咒術迴戰
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk