20 Jan
「名人名句」— ELON MUSK

ELON MUSK喺創業路上不斷將不可能轉化成可能,即使受到大眾質疑同取笑,佢依然相信任何事情嘅可能性,從製作火箭到生產電動車,佳績一直令人欽佩🔥


你對自己有無足夠信心呢?

Editor : @yuenyan.c

#elonmusk
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk