03 Dec
全職獵人 x 日本環球影城 將於 2022 年開設《全職獵人》主題設施

《全職獵人》停刊至今已經三年,雖然無更新,但一樣有新搞作,最新消息指日本環球影城正式宣布喺 2022 年 3 月 4 號至 8 月 28 號開放《全職獵人》主題設施,係《全職獵人》首次登陸環球影城,身處香港嘅觀眾唔知會唔會有機會去到呢?

大家想唔想去呢?


Editor : @galaxyman

#hunterxhunter #全職獵人
———————————
GMagazine 最新專題
有興趣就喺IG Highlight 搵返出黎睇
記得CLS支持我哋啊🔥

工作聯絡 : gm@gmag.hk