07 Mar
《一周潮趨》27/02 - 06/03 富士電視台員工爆料 木村拓哉與工藤靜香即將宣佈離婚 ?!

新一集《一周潮趨》27/02 - 06/03 已經出咗啦,今集我地直接同大家精選十件潮流時事深入探討,當中包括:NETFLIX 實景綜藝節目《體能之巔:百人大挑戰》被指不正當方式抵制賽事?NBA 超新星 JA MORANT 喺 IG 直播中展示手槍,被無限期停賽?日本男神木村拓哉同工藤靜香離婚,有第三者?

仲有好多潮流時事!!想知?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻

Host : @keung.jai
Video : @kizerot

#GMAG一周潮趨
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk