18 Apr
《一周潮趨》10/04 - 17/04 KYRIE IRVING 與 NIKE 終止合作,後被爆出與中國品牌安踏簽約

新一集《一周潮趨》10/04 - 17/04 已經出咗啦,今集我地直接同大家精選十件潮流時事深入探討,當中包括:NBA 球星 KYRIE IRVING 將會同中國運動品牌安踏簽約?NIGO 停止與 ADIDAS 合作,與 NIKE 簽約?

仲有好多潮流時事!!想知?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻

Host : @keung.jai
Video : @kizerot

#GMAG一周潮趨
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk