19 Oct
《一周潮趨》09/10 - 16/10

新一集《一周潮趨》09/10 - 16/10 已經出咗啦,今集我地直接同大家精選十件潮流時事深入探討,當中包括:陳冠希正式回歸 ADIDAS,到底係咪好事?蝙蝠俠管家演員 MICHAEL CAINE 宣布退休,退休原因係咩?

仲有好多潮流時事!!想知?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥


Host : @keung.jai

#GMAG一周潮趨
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk