15 Apr
《一周潮趨》03/04-10/04

新一集《一周潮趨》03/04 - 11/04 已經出咗啦,今集我地直接同大家精選十件潮流時事深入探討,當中包括:NBA 大麻合法化,禁藥檢測項目中即將剔除大麻???飛天小女警同 NIKE SB 推出聯名系列,兩者有咩關係?

仲有好多潮流時事!!想知?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻

Host : @keung.jai
Video : @kizerot

#GMAG一周潮趨
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk