18 May
一周潮趨!! 01/05-08/05

新一集《一周潮趨》01/04 - 08/05 已經出咗啦,今集我地直接同大家精選十件潮流時事深入探討,當中包括:NIKE 每月成功阻擋 120 億個搶鞋機械人,成功率達 98%,但 2% 仲有 2 億幾,係咪永遠都唔會中呢?湖人對勇士球賽入場門票票價再度破紀錄?

仲有好多潮流時事!!想知?

快啲訂閱我地新頻道!記得開埋通知!
YouTube:GMAG HK
或我地 IG Bio 條Link 睇完整片段啦🔥

希望大家多多 G 持我哋 🙏🏻
Host : @keung.jai
Video : @kizerot

#GMAG一周潮趨
———————————
⚠️ GMAG HK ⚠️

《呢度賣廣告,你睇到其他人都會睇到 》

廣告或宣傳合作詳情
請聯絡:gm@gmag.hk